Ветеранът от войната Стойчо Стойчев
кара 107-ата година

С оператора от ВТК Цветомир Ташков и шофьора Денко Младенов посетихме в Нова Загора най-възрастния ветеран от Втората световна война. 106-годишният редник от запаса Стойчо Стойчев ни посрещна в двора си на ул. „Добруджанска“ №30. Там бяха двама – Димитър и Иван, от тримата му синове ( третият син – Георги живее в София), социалният асистент Кръстина Иванова, приятелят му Марин Маринов и полковник от запаса Божидар Борденяшки, член на Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ), председател на Областния съвет на СОСЗР и заместник-председател на Областната организация на СВВБ в Сливен.

Бай Стойчо навърши 106 години на 19 април, на която дата е записан, но е роден на 17 април. Държи да казваме, че не е на 106 години, а кара 107. Да е жив и здрав! Първата му работа беше да ни пита дали има като него столетници ветерани. Зарадва се, като му казахме, че са около 40. Започна разказа си за дългия живот от войнишката служба.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 159 Kb)

Ветераните от войните преизбраха
председателя си

Проведеният на 10 юни т.г. XII конгрес на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) преизбра доц. д-р Иван Сечанов за председател на военно-патриотичната организация. На форума бе отчетена дейността през последните три години.

„В Закона за ветераните от войните на Република България, държавата и българският народ ясно изразяват и подчертават отношението си към ветераните, които като „военнослужещи са взели участие в бойните действия по време на война, водена от българската държава в защита на националните интереси и териториалната цялост на България“. Затова „Държавата полага особени грижи за защита на моралните и социалните интереси, на престижа и достойнството на ветераните от войните“, посочи д-р Сечанов.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 155 Kb)

Обръщение на делегатите на Дванадесетия конгрес на Съюза на ветераните от войните на България

Скъпи сънародници,
На 10 юни 2022 г. в София се проведе Дванадесетият конгрес на Съюза на ветераните от войните на България. С това обръщение на делегатите искаме да привлечем вниманието, както на държавните лидери, така и на обикновените хора. Ние сме били по бойните полета на Втората световна война. Хиляди наши другари загинаха на днешните територии на Република Северна Македония, Република Сърбия, Хърватия и Унгария. Дадохме своя принос, за да живеят в мир вече 77 години народите в Европа. Днес призивът ни е към тези, които стоят начело на държавите и международните организации „Направете така, че да няма войни!“. Да, това е ваш дълг! Нашият ние го изпълнихме!

Много бихме искали народът ни да живее щастливо. Нека и тези, които гласуват законите, и онези, които са длъжни да ги изпълняват, да живеят с тази мисъл. Българинът е оцелял повече от 13 века, защото се е борил за доброто. И защото не се е делил на наши и ваши, когато е ставало дума за съдбата на родината ни. Днес отново се налага да бъдем единни за опазването на мира и за устояване на всякакви икономически, политически, демографски и други кризи. Те не ни отминават, но ние не бива да бъдем в лагера на победените!

Обръщаме се към вас от висотата на годините си „Бъдете мъдри! Бъдете достойни за българския народ!“ Ние ще ви подкрепяме във всяко народополезно дело.

С уважение:
Делегатите на Дванадесетият конгрес на Съюза на ветераните от войните на България
10.06.2022 г.
София

***

По предложение на председателя на Областната организация на СВВБ в Шумен Николай Калев делегатите одобриха и включиха в решенията на конгреса приемане на две декларации против войната в Украйна и за защита на националните интереси в процеса на приемане на Република Северна Македония в ЕС.

ПРОЕКТ НА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ В БЪЛГАРИЯ ЗА XII КОНГРЕС НА СВВБ

Глава първа („ХАРАКТЕР, ЦЕЛИ И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ”)

Чл.7. т. 5 (нова) Да отбелязва по подходящ начин годишнини на ветераните от войните.


Глава трета („ОРГАНИ НА СЪЮЗА”)

Чл. 11, т.2 - изречение второ да придобие следния вид: „Тя се обнародва в Агенцията по вписванията и в един всекидневник, най-малко един месец преди датата на Конгреса”.

Чл. 13, т.5 - изречение първо – „Освобождава от длъжност и отговорност членовете на Централния управителен съвет, Централна контролно-ревизионна комисия и на председателите им”.
Следват изреченията – първо като второ, второ като трето и трето като четвърто.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 185 Kb)

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на ЦУС пред ХII конгрес на Съюза на ветераните от войните в България

Уважаеми държавни ръководители,

Уважаеми ръководители на партийни и масови организации,

Уважаеми гости – дами и господа,

Скъпи другари делегати на Дванадесетия конгрес на
Съюза на ветераните от войните в България,

Изминаха три бурни тревожни години от XI конгрес на СВВБ (състоял се на 17.06.2019 г.). Съюзът в този вид навърши 32 години от своя учредителен конгрес, състоял се на 07.03.1990г. Но корените на Съюза са от края на 19 век. Първият предвестник на Съюза е Централното поборническо опълченско дружество „Шипка“. В първите 10 години на Съюза имаше членове живи ветерани от Първата световна война. В момента членуват само ветерани от Втората световна война и те са около 200 човека и всички над 95-годишна възраст. (През 1984г. са дадени удостоверение за участие във войната на 380 000 души).

Изтеглете целият документ
(.pdf, 186 Kb)

В Страцин отбелязахме 75 години от бойното кръщение на Парашутната ни дружина

След 75 години край с. Страцин, Република Северна Македония бе открита паметна плоча, на която е изписано „В памет на загиналите български воини в боевете при Стражин и страцин срещу войските на Хитлеристка Германия през октомври 1944 г.“. Тя е изработена от Съюза на ветераните от войните на България.

Това се случи на 20 октомври т.г. с традиционен военно-църковен ритуал. От българска страна участваха ветерани от Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали, запасни, резервисти и ученици от Спортно училище „Ген. Владимир Стойчев“. Включиха се и представители на местната власт и на неправителствени организации от Република Северна Македония. Българската армия бе представена от военнослужещи от Силите за специални операции начело с техния командир бригаден генерал Явор Матеев и от Националната гвардейска част.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 131 Kb)

Българските фронтоваци се подготвят за
75-годишнината от Победата

Демократичният свят, в т.ч. и България, са пред изключително важна годишнина, която ще бъде отбелязана подобаващо както от държавните институции, така и от обществените организации. Както всички знаем, през 2020 г. се навършват 75 години от победата над хитлерофашизма. Тази победа даде шанс на мира, за да можем днес да работим и творим в интерес на хората. Заслужава да се отнесем с подобаващо внимание към тази годишнина. Да се поклоним пред милионите жертви и да отдадем заслуженото на тези, които победиха най-голямото зло в историята на човечеството. И, най-важното, да припомним на днешните поколения приноса на България и нашата армия за успешния край на Втората световна война.

Съюзът на ветераните от войните (СВВБ), в който членуват хиляда фронтоваци и няколко хиляди потомци и съмишленици, стои твърдо на позицията, че отбелязването на тази годишнина трябва да бъде на национално ниво. Военно-патриотичната организация винаги е била отговорна пред историята и бойната ни слава. Това бе отчетено и на нейния редовен Единадесети конгрес, който се проведе през юни т. г. Голяма част от мероприятията в последно време бяха във връзка с отбелязване на 100 години от края на Първата световна война, 140 години от създаването на Българската армия и годишнините от победата над хитлерофашизма...

Изтеглете целият документ
(.pdf, 137 Kb)

Ветераните от войните прeизбраха председателя си

На своя XI конгрес, който се проведе на 17 юни в ЦВК, София, ветераните от войните на България, техните потомци и съмишленици преизбраха председателя си доц. д-р Иван Сечанов. При гласуването на допълненията и измененията на Устава бе записано, че за председател на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) може да бъде избиран само ветеран. Отпадна и изискването за мандатност. Избран бе Централен управителен съвет от 40 души, в който по право влязоха председателите на 28-те областни организации. За председател на

Централната контролно-ревизионан комисия бе преизбрана Ели Кощрова. Делегатите гласуваха Обръщение на конгреса към държавните институцици и всички сънародници, прочетено от доц. д-р Софи Пинкас. В него се посочва: „Ветеранските организации в т.ч. и нашата, трябва да бъдат лидери за отстояването на мира и националната сигурност. Опазването на мира да стане свещен дълг на всички хора в света. Всяка война е престъпление срещу живите, забрава на загиналите, поругаване на героите, грабителство на бъдещето, нашето, на децата ни, на Родината ни.“

Изтеглете целият документ
(.pdf, 210 Kb)

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ЗА ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА УСТАВА НА СЪЮЗА НА ВЕТЕРАНИТЕ ОТ ВОЙНИТЕ НА БЪЛГАРИЯ НА XI КОНГРЕС НА СВВБ

След проведения анализ и дискусия по направените предложения, бяха приети от комисията предложения до заседанието на ЦУС на 30 май 2019г. за обсъждане. След допълнителното им разглеждане, те ще бъдат предоставени на вниманието на делегатите на XI конгрес на СВВБ.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 246 Kb)

В ход е подготовката на XI конгрес на СВВБ

На 17 и 18 юни т.г. в София, в ЦВК, ще се проведе редовния XI конгрес на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ). Публикуваме проекта на отчетния доклад на ЦУС за периода между двата конгреса.

Прект на отчетен доклад на ЦУС за периода между X и ХI конгрес
Уважаеми държавни ръководители,
Уважаеми гости – дами и господа,
Скъпи делегати на Eдинадесетия конгрес на
Съюза на ветераните от войните на България,

1. Въведение

Изминаха трите години след X-я конгрес на СВВБ, (на 21 и 22 юни 2016г.), години посветени на изпълнение на неговите решения. Пет месеца след X-я конгрес на пленум на СВВБ, състоял се на 20.11.2016г., се приема първия отчет за изпълнение на решенията на конгреса. Втори отчетен доклад за изпълнение на неговите решения се приема на 01.12.2017 г. В края на 2018 г. се приема трети отчетен доклад. В тези доклади много конкретно са отбелязани всички проведени мероприятия на централно, областно и общинско ниво. Приети са и съответни решения за по-нататъшната ни работа. Това значително облекчава работата на днешния ни конгрес.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 181 Kb)

Ветераните отбелязаха по достойнство 6 и 9 май

Ветераните от войните в София и страната получиха заслужено уважение на двата майски празника – Денят на храбростта и Празник на Българската армия и Денят на победата над фашизма и Денят на Европа. Те бяха уважени от президента и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, министъра на отбраната Красимир Каракачанов, началника на отбраната генерал Андрей Боцев, генерали и офицери, представители на централната и местната власт и политически сили. Съюзът на ветераните от войните на България бе основен организатор на проявите.

Президентът ген. Румен Радев награди 100-годишни ветерани от войната

Веднага след Гергьовския парад по утвърдена вече традиция президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, министърът на отбраната Красимир Каракачанов и началникът на отбраната генерал Андрей Боцев се срещнаха с ветерани от Втората световна война, военноинвалиди и военнопострадали, запасни и резервисти. В ЦВК дойдоха председатели и членове на 21 военно-патиротични организации, каза директорът на дирекция „Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание” в МО Иво Антонов, който водеше срещата.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 133 Kb)

На 17 и 18 юни е насрочен XI конгрес на СВВБ

Първото решение на Централния управителен съвет на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) от проведеното заседание на 28 януари е насрочването на XI конгрес на организацията на 17 и 18 юни 2019 г. от 10 ч. в концертната зала на ЦВК в София. За заместник-председател на СВВБ бе избрана доц. д-р Софи Пинкас, а за член на Изпълнителното бюро на ЦУС на съюза – генерал-лейтенант от запаса Стоян Топалов.

Разочароващо е, че изминават вече две години от промените в Закона за ветераните от войните на България, а все още правилникът за прилагането му не е променен. Това бе един от тревожните въпроси, които бяха поставени в отчетния доклад за 2018 г. на председатела доц. д-р Иван Сечанов.

През февруари 2018г. към МО се сформира работна група за допълнение и изменение на правилника. Само Министерството на транспорта и информационните технологии е представило своето становище и изработило подходящ документ за карти за безплатен транспорт за ветераните и техните придружители. Министерството на здравеопазването е осъвременило списъка за лекарствените продукти за ветераните от войните. В процес на уточняване е и списъкът на консумативите, платени от бюджета на здравното министерство.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 410 Kb)

Президентът ген. Румен Радев:
Хора, като д-р Иван Сечанов ни дават вяра,
която да следваме

Патриотичното войнство приветства днес доц. д-р Иван Сечанов. То се събра в ЦВК непосредствено след Богоявленския водосвет на бойните знамена, за да участва в представянето на книгата на председателя на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов "Вървях по пътя след вярата и дълга". Тази книга, каза президентът и върховен главнокомандващ Въоръжените сили ген. Румен Радев, грабва още от първите страници. Зад привидната лекота, продължи той, с която се описва ежедневието на един живот, се дава много важна преценка и много важна обобщена картина за характера на XX век. Това не е, посочи държавният глава, просто една биографична книга, а биографията на едно динамично столетие, в което д-р Сечанов следва своя път. Следва се не просто пътя, подчерта той, а се следват ценности, което е урок как да живееш живота си пълноценно, независимо дали си на ученическата или студентската скамейка, в селската, околийската или окръжната болница, в здравното министерство или в Съюза на ветераните от войните.

„Да следваш ценностите е да бъдеш предан на своя род и родина, да желаеш да се самоусъвършенстваш в името на доброто на обществото”, каза още президентът в своето слово. Заглавието, отбеляза той, ми звучи по друг начин. Не просто следване на пътя след вярата. „Хора като д-р Сечанов дават вяра. Те дават вяра, която другите да следват. В това е смисълът на тази книга”, заяви ген. Радев. В знак на благодарност президентът получи голям букет, връчен му осемгодишния Даниел Василев Топалов, който е правнук на фронтовака от район „Овча купел” Васил Янков Василев.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 197 Kb)

Проект за обсъждане на заседание на ЦУС на СВВБ на 28.01.2019г.

ПЛАН за дейността на Централния управителен съвет и Изпълнителното бюро на Съюза на ветераните от войните на България за 2019 г.

Основни задачи:

I. Подготовка и провеждане на Единадесетия конгрес на СВВБ.

II. Активно участие за подобряване на здравното обслужване и социалната помощ на ветераните от войните.

III. Учредяване на Инициативен комитет за честване 75 години от победата над хитлерофашизма и участие на Българската армия в заключителния етап на Втората световна война.

IV. Усъвършенстване работата на съюзните ръководства и организации за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на народа и подрастващото поколение и съхраняване на бойната ни слава.

V. Подобряване международната дейност на СВВБ.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 456 Kb)

Отчетен доклад за дейността на Съюза на ветераните от войните на България през 2018г.

1. Позволете ми да започна отчетния доклад с няколко думи за историята и мястото на Съюза. Това е нужно за да не забравим сегашните и бъдещи задачи, които има да вършим.

Началото на Съюза на ветераните от войните на България е от опълченците на Шипка. През следващите години, след всяка война, които е водила България, се е формирал съюз на ветераните, макар и не от национален характер.

Първият учредителен конгрес на Съюза в сегашния му вид се провежда на 07.03.1990г. Провежда се от изключително активен инициативен комитет с председател генерал Цоко Колев, зам.-председател генерал Стефан Атанасов и секретар полк. Гайтанджиев – избрани и на конгреса. В конгреса вземат участие 480 делегати, които избират Централен съвет от 85 члена. Конгресът приема устав с 3 годишен мандат. Преди 3 години тържествено чествахме 25- годишнината на нашия Съюз. Нека запомним тази наша рождена дата 07.03.1990г. Тя ни връща към героичните подвизи на нашата армия и народ, за съхраняване и просперитета на нашата държава и народност. Те трябва да се знаят и изучават такива, каквито са били от нашето младо поколение, защото народ без история и традиции няма добро настояще и бъдеще.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 426 Kb)

Единадесeтият конгрес на Съюза на ветераните от войните ще бъде на 20 и 21 юни 2019 г.

Министърът на отбраната отличи капитан I ранг от запаса Марин Петков

На свое заседание на 20 август Централният управителен съвет (ЦУС) на Съюза на ветераните от войнте на България (СВВБ) насрочи XI редовен конгрес на военно-родолюбивата организация на 20 и 21 юни 2019 г. Форумът ще се проведе в Централния военен клуб. С това решение, каза председателят на съюза доц. д-р Иван Сечанов, стартираме отчетно-изборната кампания. До края на годината трябва да се проведат отчетно-изборните събрания в дружествата, клубовете и общинските организации, а до края на февруари 2019 г. – в областните организации. Преценено бе на 20 членове да се избира един делегат. Имаше предложения всички ветерани в страната да получат предложения за участие в конгреса. На свое заседание на 21 януари следващата година ЦУС ще уточни детайлите по организацията и провеждането на форума.

3226 са членовете на СВВБ, стана ясно от доклада за организационното състояние, изнесн от заместник-председателя полковник от запаса Петър Пандурски. 1410 от тях са ветерани от Втората световна война, 1768 – потомци и 48 – колективни членове. Най-много ветерани са в София – 390. Съюзът има организации в 28 областни центрове и в две трети от общините. В някои населени места, като Пещера, Белово и Лесичово вече няма ветерани, но съюзът има общински организации и дружества.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 106 Kb)

Отново по бойния път на Първа българска армия

От площада пред храм-паметник „Св. Александър Невски” в София на 1 май започна автопоходът на група ветерани от Втората световна война, запасни и резервисти по пътя на Първа българска армия. Инициативата, която се превръща в ярко изразена родолюбива традиция, бе посветена на 73-тата годишнина от победата над хитлерофашизма и на 6 май – Ден на храбростта и празник на Българската армия. За четири дни участниците трябваше да посетят българските военни гробища в Сърбия, Хърватия и Унгария.

Автопоходът бе организиран от Министерството на отбраната и военно-патриотичните съюзи. Делегацията се водеше от заместник-командира на Сухопътни войски бригаден генерал Валери Цолов, директора на дирекция „Социална политика“ в МО Иво Антонов, Радослав Симеонов и Илияна Дамянова от дирекцията. В състава бяха ветераните доц. д-р Софи Пинкас, полковник от запаса Николай Георгиев - Шмайзера, полковник от запаса Георги Христов, Трифон Ковачев, Любен Ризов и Димитър Митев. Те са на възраст между 90 и 97 години. С тях бяха заместник-председателят на Съюза на ветераните от войните на България полковник от запаса Петър Пандурски, председателите на областни организации в Сливен, Ямбол, Благоевград, Търговище и Кърджали полковник от запаса Николай Тодоров, полковник от запаса Красимир Вълев, Елена Икономова, Елка Николова и Ани Иванова.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 130 Kb)

Епичните Дравски боеве „оживяха“ край София

За втора поредна година в в района на водоема, намиращ се непосредствено до село Негован, Софийско, непосредствено до р. Лесновска, бе проведена възстановка на събитията по време на Дравската епопея от 6 март 1945 г. Инициативата на Клуб за военно-исторически реконструкции "Братя по оръжие" стана факт във взаимодействие с Министерството на отбраната, респективно дирекция „Социална политика“, НГЧ и Служба „Военна полиция“, както и със Столична община - район Нови Искър. Възстановката се ръководеше от председателя на клуба доц. д-р Момчил Тачев и неговия заместник д-р Деян Иванов. Реконструкцията наблюдаваха ветерани от Втората световна войната, запасни и резервисти, официални лица, млади и стари. Дойдоха и фронтоваците ген. Димитър Ж. Тодоров, доц. д-р Софи Пинкас, полк. Николай Георгиев –Шмайзера, Любен Ризов, д-р Димчо Димчев, капитан далечно плаване Атанас Илев и Христо Павлов.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 117 Kb)

Положихме 100 карамфила край с. Страцин, Македония, в памет на загиналите български войници

Членове на Съюза на ветераните от войните на България положиха 100 карамфила край с. Страцин, Република Македония, където преди 74 години българската войска води героични сражения с армията на хитлеристка Германия. Родолюбивата проява бе по повод предстоящите празници 6 май – Ден на храбростта и Празник на Българската армия и 9 май – Ден на победата и Ден на Европа, който е и празник на Съюза.

Групата се водеше от заместник-председателя и главен секретар на съюза капитан I ранг от запаса Марин Петков. Заедно ветераните пред подвига на българския войник се поклониха пенсионери инвалиди от столичния район „Подуяне”, водени от председателя Атанаска Велинова и Марианка Любенова, уредник на Клуба на пенсионерите.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 102 Kb)

Троян отбеляза 73 години от Дравската епопея

С полагането на венци и цветя пред паметника на загиналите във войните в Троян бе отбелязана 73-годишнина от славните боеве на Българската армия при Драва през Втората световна война. Мемориалът е открит през 1938 г. Средствата за постройката се събирани от дарения, в които първо място заема щедрият съгражданин на троянци Цочо Хр. Оряшков, пише в архивни издания от историята на града. През 2017 г. във връзка със 100 години от Дойранската епопея се провежда дарителска кампания „Помним героите си“ и е извършено обновление на паметника и на градинката пред него.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 113 Kb)

Фронтовачките от столицата отбелязаха Международния ден на жената

С отлично организирано тържество Столичната организация на Съюза на ветераните от войните на България отбеляза Международния ден на жената. Вниманието бе към 43 ветеранки, преминали по бойните полета на Европа. Фронтовачките бяха поздравени от председателя на военно-патриотичната организация доц. д-р Иван Сечанов, от председателя на Столичната организация Любен Ризов и отговорника за работа с жените Роза Генева. Благодарностите бяха за техния патриотизъм, проявен преди повече от седем десетилетия и говността им на саможертва за победата над хитлерофашизма. Пожеланията – за много здраве и дълголетие. Една от най-активните на дансинга бе 96-годишната Минка Дерменджиева.

Програмата протече под ръководството на секретаря на Столичната организация Кирка Мангеина. За доброто настроение се погрижиха фолклорен мъжки състав от Велинград и дамската формация на Руски клуб с ръководител Нона Дикова. Всеки получи по малък подарък, според късмета си при тегленето на томболата.

Празникът уважиха още заместник-председателят и главен секретар на съюза капитан I ранг от запаса Марин Петков, заместник-председателят на съюза полковник от запаса Петър Пандурски, доц. д-р Софи Пинкас и други членове на ръководството на военно-патриотичната организация.

Голяма изложба на мичман от запаса Димитър Бебенов във Военния клуб в Плевен

110 фотоси на 40 табла са посветени на 140 години от Освобождението на България. Културната проява бе под патронажа на Съюза на ветераните от войните на България.

Поредната впечатляваща изложба на доайенът на бълканската военна кинодокументалистика мичман от запаса Димитър Бебенов бе открита във Военния куб в Плевен. Културната проява е посветена на 140 години от Освобождението на България. Тя бе организирана от Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ), СОСЗР, Съюза на военнонвалидите и военнопострадалите и „Плевен филм“ със съдействието и домакинството на Военния клуб в града.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 336 Kb)

Ветерани от войната столетници

През февруари 2018 г. в град Пловдив двама ветерана навършиха сто години. Единият е Асен Стефанов Доганов, който е роден на 10 февруари 1918 г.в село Забърдо обл. Смолян. Участвал е в двете фази на Отечествената война в Скопие, Страцин, Куманово и стига до Унгария. Трудовата си дейност започва като работник в Държавно горско стопанство в с.Хвойна, а след това в стопанството в Бяла черква. В гр.Пловдив работи в консервния комбинат. Семейството му се състои от четири дъщери, седем внуци, седем правнуци и един праправнук. Другият е Трифон Първанов Иванов, ветеран от войната, професор в Института за хранително-вкусова промишленост в Пловдив.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 335 Kb)

Ветераните от войните положиха венец и цветя пред паметника на Апостола

Да почетат делото и паметта на Васил Левски, по повод на 145 години от неговата гибел, дойдоха ветерани, потомци и съмишленици, водени от председателя на Съюза на ветераните от войните доц. д-р Иван Сечанов, неговите заместници капитан I ранг от запаса Марин Петков и полковник от запаса Петър Пандурски и председателя на Столичната организация Любен Ризов.

Довечера от 18 часа президентът ген. Румен Радев ще участва във възпоменателната церемония по повод 145 години от гибелта на Апостола на свободата Васил Левски. Той ще произнесе слово и ще поднесе венец пред паметника на Васил Левски в столицата. Преди това запасни и резервисти ще поднесат венци и цвете пред паметника на Васил Левски в района на Военна академия „Г.С.Раковски”.

Ветераните от войните са против провеждането на Луковмарш

Съюзът на ветераните от войните на България за поредна година изразява своята категорична позиция против провеждането на 17 февруари, събота, на т.нар. Луков марш. Това се посочва в декларация на военно-патриотичната организация, подписана от нейния председател доц. д-р Иван Сечанов.

Ветераните от войните са против провеждането на Луковмарш

Изтеглете целият документ
(.pdf, 342 Kb)

Десет години закон за военните паметници

През 2018 г. се навършват 10 години от обнародването на Закона за военните паметници. Приет е от 40-то Народно събрание на 25 януари 2008 г. Законът урежда статута на военните паметници, както и правата и задълженията на държавните органи и общините, юридическите и физическите лица във връзка с издирването, проучването, регистрирането, картотекирането, опазването, поддържането, възстановяването и изграждането на военните паметници.

В понятието „паметници“ са включени няколко категории: архитектурно-скулптурни паметници, изградени най-често в центъра на селището, на гробища или важни пътни артерии; възпоменателни плочи, поставени върху стените на църкви, камбанарии, часовникови кули, обществени сгради и училища; чешми- паметници, изградени в центъра на селищата или на пътна артерия; възпоменателни паркове, църковни храмове- паметници, болница- паметник.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 152 Kb)

Призив

към гражданите на Република България по случай 140 години от Освобождението от турско робство

Уважаеми граждани на Република България!

Преди 140 години на 3 март 1878 години ние българите бяхме освободени от турско робство. В златната книга на българската история, наситена със славни и героични прояви на българския войнски дух и стремеж към свободата беше изписана още една страница, с която ние и бъдещите поколения винаги ще се гордеем. Такава е страницата, която отразява подвига и саможертвата на руските войни и българските опълченци през Руско- турската Освободителна война 1877- 1878 година. Независимо от многопластовото тълкуване на причините и резултатите от войната, главното и доминиращо в тях е, че тя се води за освобождаване на православните християни и други народи, населяващи Балканския югоизток.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 413 Kb)

Високо признание за ветерани от Втората световна война

На основание чл. 16, т. 5 от Устава на СВВБ Централният управителен съвет взе решение за удостояване със звание „Заслужил деятел на Съюза” петима ветерани от Втората световна война.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 197 Kb)

Съюзът на ветераните от войните отчете годината

На заседание на Централния управителен съвет на 1 декември 2017 г. бе отчетено свършеното през годината. Докладът прочете председателят на съюза доц. д-р Иван Сечанов. В него се отбелязва засилена активност на централно и местно ниво по всички направления на работа. Посочени са и някои проблеми, които са свързани най-вече с грижата от страна на държавата за здравното и социално положение на ветераните.

О Т Ч Е Т Е Н Д О К Л А Д на Съюза на ветераните от войните на България за периода 01.04.2017г. - 01.12.2017г.

1. Традиция стана през последните години провеждането на пленуми в края на годината за отчитане дейността на Съюза в изпълнение решенията на последния – 10 конгрес и приемане план за работа за следващата година.

2. Организационната дейност на Съюза ни пронизва всички останали дейности – социална, родолюбиво възпитание, международна, връзки с обществените организации и медиите и т.н. Цялостната работа в това отношение беше насочена за изпълнение решенията на последния 10 конгрес на СВВБ.

3. Военно-родолюбивата дейност през годината беше насочена да съхрани спомена за бойната ни слава, да изрази своята признателност към живите участници във Втората световна война и запали патриотизма в много млади сърца.

4. Отчетният период се характеризира със засилена активност и по отношение на социалната и здравна дейност. Акцентът беше върху подпомагането на ветераните в крайно тежко, здравословно и финансово състояние. Най-наболелият въпрос е осигуряването на хосписи за самотните и безпомощни хора.

5. Международна дейност. Съюзът на ветераните от войните на България е приет за член на Световната федерация на ветераните – FMAC през 1995г. и от тогава се включва активно в дейността ?.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 249 Kb)

Готов е проектът за годишния план на съюза

Основните задачи са свързани с изпълнение на решенията на Десетия конгрес на СВВБ, подобряване на здравното обслужване и социалната помощ на ветераните от войните, организиране и провеждане на мероприятията от Националния план за отбелязване на 100 години от Първата световна война, усъвършенстване работата на съюзните ръководства и организации за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на народа и подрастващото поколение, съхраняване на бойната ни слава и честване на 140 години от освобождението на България от турско робство и подобряване дейността на съюзните ръководства по проблемите на бъдещото развитие на СВВБ.


Проект за обсъждане на заседание на ЦУС на СВВБ на 01.12.2017г.

ПЛАН за дейността на Централния управителен съвет и Изпълнителното бюро на Съюза на ветераните от войните на България за 2018 г.

Основни задачи:

I. Изпълнение на решенията на Десетия конгрес на СВВБ.

II. Активна дейност за подобряване на здравното обслужване и социалната помощ на ветераните от войните.

III. Организиране и провеждане на мероприятията от Националния план за отбелязване на 100 години от Първата световна война

IV. Усъвършенстване работата на съюзните ръководства и организации за родолюбивото и военно-патриотичното възпитание на народа и подрастващото поколение, съхраняване на бойната ни слава и честване на 140 години от освобождението на България от турско робство.

V. Подобряване дейността на съюзните ръководства по проблемите на бъдещото развитие на СВВБ.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 458 Kb)

Представители на 9 държави събра архангелова задушница в с. Цапари

Те отдадоха чест и положиха венци и цветя на гробовете на 196 български воини от 15-и пехотен Ломски полк и 3-и пехотен Бдински полк, загинали преди сто години за Майка България.

Българското военно гробище край с. Цапари, Македония отново събра представители на армиите на воюващите страни през Първата световна война. На Архангелова (мъжка) задушница дойдоха военните дипломати, акредитирани в Скопие, на Великобритания, Гърция, Хърватия, Сърбия, Франция, Италия и САЩ. Те отдадоха чест и положиха венци и цветя на гробовете на 196 български воини от 15-и пехотен Ломски полк и 3-ти пехотен Бдински полк, загинали преди сто години за Майка България.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 290 Kb)

Героите не са забравени

Министърът на обраната награди фронтоваци участвали в Страцинско-Кумановска настъпателна операция. Командирът на 68-а бригада „Специални сили“ бригаден генерал Явор Матеев връчи отличията и изрази надежда, че на връх Стражин, Република Македония, скоро ще има знак, който да напомня за българската бойна слава.

Българското военно гробище край с. Цапари, Македония отново събра представители на армиите на воюващите страни през Първата световна война. На Архангелова (мъжка) задушница дойдоха военните дипломати, акредитирани в Скопие, на Великобритания, Гърция, Хърватия, Сърбия, Франция, Италия и САЩ. Те отдадоха чест и положиха венци и цветя на гробовете на 196 български воини от 15-и пехотен Ломски полк и 3-ти пехотен Бдински полк, загинали преди сто години за Майка България.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 364 Kb)

Проблемите на ветераните от войните остават нерешени

За пореден път бяха поставени и анализирани редица болезнени за ветераните от войните въпроси. Това стана на Регионалната среща за обмяна на опит на председателите и други представители на областните структури на Съюза на ветераните от войните от Югозападна България. Домакин на форума бе председателят на Софийската организация Любен Ризов.

В срещата участва подполковник Ивайло Цанев, началник на сектор „Човешки ресурси” в ЦВО. Той потвърди още веднъж готовността на военните окръжия да изпълняват споразумението за съвместна работа със Съюза. От своя страна участниците не скриха удовлетворението си от подкрепата, която получават в цялата страна от началниците и служителите на военните окръжия. Ветераните усещат грижа единствено от ЦВО, бе категоричен и заместник-председателят и главен секретар на Съюза на ветераните от войните капитан I ранг от запаса Марин Петков.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 327 Kb)

България призова за мир в целия свят

Международният ден на мира бе отбелязан на 21 септември в София пред Паметника на незнайния воин. За 33-и път на 21 септември по призива на ООН световната общност апелира за спиране на войните, въоръжените конфликти и терористичните актове. Това бяха и основните послания на тазгодишното честване, което бе организирано от Инициативен комитет под ръководството на председателите на дружеството за ООН в България и Съюза на ветераните от войните посланик Иван Гарвалов и доц. д-р Иван Сечанов.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 392 Kb)

Унгарски фотограф снима наши фронтоваци

Поредното впечатляващо събитие се проведе на 19 септември в Унгарския културен институт в София. Открита бе фотоизложбата на Бахгет Искандер „Духовното присъствие на Унгария в България”. Погледите на присъстващите бяха привлечени от снимка, от която гледат българските фронтоваци от Втората световна война с принос за освобождението на Унгария полковник от запаса Николай Георгиев, известен като Шмайзера и д-р Тодор Анастасов, който до последния си дъх преди няколко месеца бе почетен председател на Съюза на ветераните от войните на България. Заедно с д-р Йордан Бочков, председател на Българското самоуправление в град Кечкемет, Бахгет Искандер снима по-късно в Пловдив подполковник от запаса Борис Гърнев, който е заместник-председател на Областния управителен съвет на Съюза. Носител е на орден „За храброст”. Служил е в Осма батарея на 11-ти дивизионен артилерийски полк на 11-та македонска дивизия. Има 4 деца, 8 внука, 14 правнука и 3 праправнука.

Изложбата, която ще продължи до 16 октомври бе открита от Н.Пр. Текла Харангозо, извънреден и пълномощен посланик на Унгария в България и Надежда Павлова, член на УС на Фотографска академия и Тошо Дончев, писател, бивш директор на Унгарския културен институт. От името на четирите военно-патриотични съюза – СОСЗР, Съюз на ветераните от войните и Съюз на възпитаниците на ВНВУ, ШЗО и РВГ, авторът на изложбата и участниците в проявата бяха приветствани от председателя на Съюза на военноинвалидите и военнопострадалите младши лейтенант от запаса Петър Велчев.

Ветерани благодариха на кмета на район „СЕРДИКА”

„Вие сте живата памет на нацията, можете да разчитате на нас.” Това каза кметът на столичния район „Сердика” Тодор Кръстев на срещата си с представители на Столичната организация на Съюза на ветераните от войните. Поводът бе желанието на фронтоваците да благодарят на кмета и неговия екип за оказаната помощ при неотдавнашното им посещение в с. Гюешево, където се поклониха пред паметта на 45 участници във Втората световна война. Те посетиха и храм-паметника „Св. Троица”, където са положени костите на 18 офицери и 1941 войници, паднали за българското обединение.

С благодарствени думи към кмета Тодор Кръстев и младши експерт Илияна Стамболиева се обърна председателят на Столичната организация Любен Ризов. Той им връчи флага на организацията, издания на Съюза и други паметни подаръци. Заедна с него бяха Кирка Мангеина и Красимира Панчева от столичното ръководство, както и Веска Добрева, заместник-председател на организацията в район „Сердика”.

По време на разговора бяха уточнени възможностите за редица други инициативи на ветераните, за които районното кметство може да бъде полезно.

Ветерани почетоха паметта на бойните си другари

С тържествена церемония и полагане на венци и цветя бе почетена паметта на 45 участници във Втората световна война от Гюешево, Кюстендилско. Ритуалът се проведе пред паметната плоча на фронтоваците, която се намира в парка до историческата гара на селото. Заупокойна панихида отслужи отец Тодор от храм „Св. Мина“ в Кюстендил.

Тук бе началото на участието ни във войната на страната на антихитлеристката коалиция, припомни председателят на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов. Самият той, незавършил гимназия, е тръгнал от този район на 3 октомври 1944 г. в състава на Девети пехотен Пловдивски полк като доброволец картечар и стига до Скопие. Задачата на нашето формирование бе с партизанска тактика да разкъсваме немските части и да не им позволяваме да се групират, каза Любен Ризов, който е бил разузнавач на фронта, а сега е председател на Столичната организация на Съюза на ветераните от войните. Над 600 партизани от нашия край и над 5000 войници от поделенията, дислоцирани в Кюстендил, участваха във войната, стотици от тях не се завърнаха, отбеляза заместник-председателят на Съюза и председател на Областната организация майор от запаса Тодор Гогов. Около Гюешево между 10 и 15 октомври 1944 г започнаха бойните действия, припомни той, като участник в събитията преди 73 години.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 254 Kb)

Сърдечни срещи на руските ветерани в българия

Делегацията на Свердловската областна обществена организация (СООО) на ветераните от войната, труда, бойните действия, държавната служба и пенсионерите пристигна в София на 2 юни.

Тя се ръководеше от председателя на организацията генерал-майор от запаса Юрий Судаков – военен пилот изтребител.

Гостите бяха посрещнати от председателя на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов, заместник-председателя и главен секретар капитан I ранг от запаса Марин Петков и други представители на ръководството на военно-патриотичната организация. Визитата бе в отговор на посещението на наша делегация в края на миналата година в Екатеринбург по повод 120 години от рождението на маршал Георги Жуков.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 360 Kb)

Ветерани и потомци - по бойния път на
Първа българска армия

Група ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, запасни и резервисти отпътуваха на 10 май сутринта от София на автопоход по пътя на Първа българска армия. Инициативата се реализира непосредствено, след като бе отбелязана 72-рата годишнина от победата над хитлерофашизма. За четири дни участниците трябваше да посетят българските военни гробища в Сърбия, Хърватия и Унгария.

Автопоходът се организира от Министерството на отбраната и военно-патриотичните съюзи. Делегацията се водeшe от заместник-командващия СКС генерал-майор Тодор Дочев, директора на дирекция „Социална политика“ в МО Иво Антонов и главния експерт в дирекцията подполковник от резерва Манол Тенчев.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 232 Kb)

Ветераните се нуждаят от много повече грижи, половината са на легло

Някои нови изменения и допълнения в закона ни премахнаха много от съществуващите права на ветераните, се посочва в доклада, прочетен на заседанието на ЦУС на Съюза на ветераните от войните на България, което се проведе на 25 април т.г.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 162 Kb)

Министърът на отбраната удостои ветеранка от войната

Председателката на Областната организация на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) в Русе Васила Стоилова получи десетки отличия и поздравления на своята 90-годишнина. Кметът на Русе Пламен Стоилов й връчи копие от емблемата на града - паметника на „Свободата.” От името на Централният Управителен Съвет приветствени слова и поздрави поднесе лично заместник-председателя и главен секретар на СВВБ капитан I ранг от запаса Марин Петков, който и връчи отличието от Министерството на отбраната – награден знак „За вяран служба под знамената”- дамски с кръст и почетния вимпел на СВВБ. Юбилярката получи много поздравления от близки и приятели.

Вокалната група „Дунавски полъх” към клуба на ветераните и потомците я поздрави с две изпълнения. Обръщайки се към нея с „Мамо Вася”, всички й пожелаваха бодър дух и здраве през бъдните години от живота и.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 189 Kb)

Припомнихме славната история на българската армия

С тържествено събрание-концерт бяха отбелязани в ЦВК 125 години от рождението на генерал-полковник Владимир Стойчев и 72 години от Дравската епопея. Проявата бе дело на Национален организационен комитет под ръководството на Съюза на ветераните от войните на България.

„От името на малкото останали живи ветерани от Отечествената антифашистка война, от името на геройски загиналите на фронта и починалите ветерани, аз редникът-доброволец на фронта в състава на 9-та гвардейска дружина на 9-ти пехотен полк – Пловдив, рапортувам пред светлата памет на нашия ген. Владимир Стойчев.” Така започна словото си председателят на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 137 Kb)

Поздравиха ветерани от войните на 90, 95 и 100 години

Столичната организация на Съюза на ветераните от войните с председател Любен Ризов зарадва своите членове с добре организирана пролетна среща. На 1 март бяха уважени фронтоваците, навършили 90, 95 и 100 години. Всички участници получиха мартеници. Председателят на съюза доц. д-р Иван Сечанов поздрави юбилярите и им връчи поздравителни адреси от името на министъра на отбраната, грамоти и плакети. 100-годишният Георги Панайотов благодари от името на наградените. Само със забавления и веселие не може да се стигне тази възраст, необходимо е човек да се труди, каза той. Срещата завърши с художествена програма.

В МО обсъдиха проблемите на военно-патриотичните съюзи

Главният проблем пред четирите военно-патриотични съюзи е свързан с прилагането на Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. Това бе един от въпросите, които бяха поставени на среща на 27 февруари с вицепремиера и министър на отбраната ген. Стефан Янев.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 62 Kb)

Пуснаха 10 100 марки с лика на ген. Владимир Стойчев

Марка с лика на ген. Владимир Стойчев бе валидирана днес в Музея на съобщенията в Централна поща. Печата положиха Йорданка Благоева, вицепрезидент на БОК, Деян Дънешки, директор на Български пощи, както и художникът доц. Илия Груев. Инициативата е по повод 125-годишнината от рождението ген. Стойчев. В обръщение ще бъдат пуснати 10 100 бройки с номинална стойност 2 лв.

Фронтовак от Троян бе удостоен с награден знак „за принос към Министерството на отбраната”

Със заповед на министъра на отбраната в оставка Николай Ненчев почетният председател на Общинската организация на Съюза на ветераните от войните на България (СВВБ) майор от запаса Никола Магунски бе удостоен с награден знак „За принос към Министерството на отбраната”. Отличието на 93-годишния фронтовак бе връчено от началника на Военногеографския център в Троян полковник Лъчезар Марковски. Това стана на честването на 25-годишнина от създаването на Общинската организация на съюза. Майор Магунски е сред нейните учредители.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 202 Kb)

Български и руски ветерани от войната получиха новогодишни подаръци

Новогодишни подаръци получиха български и руски ветерани от Втората световна война. Проявата бе в рамките на международната акция „Поздрави войника на Победата с Новата година”. Тя се проведе в централата на Форум „България-Русия” - София. Българската група беше водена от заместник-председателя и главен секретар на Съюза на ветераните от войните капитан I ранг от запаса Марин Петков и председателя на Столичната организация Любен Ризов

Срещата бе организирана от Форум „България- Русия”, вестник „Русия днес – Россия сегодня”, Съвета на руските ветерани от Великата Отечествена война, които живеят постоянно в България, Съюза на ветераните от войните на България, мотоклуб „Нощни вълци” – София и Представителство на „Россътрудничество“ в България.

Редовно правим съвместни тържества с ветераните, каза Светлана Шаренкова – председател на Форум „България-Русия”, но тази година съвпадна с международната акция с инициатори Молдова и Грузия, към които се присъединиха Русия, Чехия, Германия, Норвегия, Канада и България. С тези жестове, подчерта тя, искаме да покажем, че ветераните от войната, техният подвиг и саможертва в името на мира не са забравени.

Промените в Закона за ветераните от войните не решават проблемите

Идеята на вносителите на промените на Закона за ветераните от войните се оказа непостижима. Парламентарното мнозинство гласува законопроекта на ген. Михо Михов и група народни представители във вид, който повече пречи, отколкото помага. Негативните становища на министерствата на финансите и здравеопазването, които очевидно се основаваха на нереалистични финансови разчети, си казаха думата при гласуването на депутатите.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 179 Kb)

Тревога за здравето на ветераните и висока оценка за родолюбивата им дейност

Динамиката, която се установи при подготовката и провеждането на 10-ия конгрес на Съюза, изцяло се предаде на работата ни до днес. Това подчерта в отчетния доклад за изтичащата година на заседанието Централния управителен съвет председателят на Съюза на ветераните от войните на България доц. д-р Иван Сечанов.

Изтеглете целият документ
(.pdf, 189 Kb)

1 2 3