Ръководство

Доц. д-р Иван Сечанов
председател на СВВБ

 

Петър Пандурски
заместник-председател на СВВБ

 

Мария Стоянова
заместник-председател на СВВБ

 

Спирдон Спирдонов
заместник-председател на СВВБ

 

Ели Кощрова
председател на ЦКРК на СВВБ