Ръководство

Доц. д-р Иван Сечанов
председател на СВВБ

 

Д-р Тодор Анастасов
почетен председател на СВВБ

 

Капитан I ранг от запаса Марин Петков
заместник-председател и главен секретар на СВВБ

 

Тодор Гогов
заместник-председател на СВВБ

 

Петър Пандурски
заместник-председател на СВВБ

 

Доц. д-р Софи Пинкас
заместник-председател на СВВБ