EХО ОТ ВОЙНАТА
Разкази на ветерани от Втората световна война

Том 2

КОНСТАНТИН ГОЛЕВ

Посвещава се на знайните и незнайни войни, загинали по бойните полета в името на България!

София, 2015

Ехо от войната   .pdf (1,63 MB)

ПОСЛЕДНИЯТ ВОЙН НА ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВОТО В СТАРА ЗАГОРА

АНГЕЛ ДИНЕВ

Генерал-майор Никола Грозданов
живот, дейност и трагична съдба
1894 – 1976 г.

София - 2014

Последният войн на царя и отечеството в Стара Загора   .pdf (7,65 MB)

ВИДНИ СТАРОЗАГОРЦИ ПРЕЗ БАЛКАНСКАТА ВОЙНА (1912-1913 г.)

AНГЕЛ ДИНЕВ

Посвещава се на вековния юбилей от обявяването на Балканската война,
в памет на десетките хиляди български воини, проляли обилно кръвта си за свободата и обединението на Отечеството

Стара Загора, 2012

Видни старозагорци през Балканската война (1912 - 1913г.)   .pdf (21,09 MB)

Паметта на времето

Във връзка с 65-годишнината от края на Втората световна война СВВБ организира Национален конкурс за ученическо творчество на тема „Приносът на българския народ за победата над хитлеро-фашизма.“ В него се включиха над 3000 ученици. В настоящия сборник са поместени част от класираните творби на учениците. Класирането е направено от комисия с участието на специалисти, творци, преподаватели, учители и военни историци.

Публикуваните материали са жанрово разнообразни. Учениците са проявили творческите си дарования, оригиналност в стила и верен усет за езика с подчертано емоционално въздействие в представяне на войната и победата. Настоящата книга е сборник от разкази, който показва вълненията, преживяванията, оценките и изводите на учениците от 5-и до 12-и клас, тяхното преклонение пред подвига и почит към паметта на героите. Тя е призив към незабрава и своеобразен зов към обществото – „Никога повече война!“

България във Втората световна война

Втората световна война е най-жестокото, най-антихуманното и най-великото събитие на XX век, оказало невероятно влияние върху развитието на обществото. Книгата „България във Втората световна война“ разкрива мястото на българския народ в този световен конфликт и неговия определен дял за победата на човечеството над хитлеро-фашизма. На основата на международни договорености, правителствени решения, министерски разпореждания и други архивни докуманти, обективно, от национални позиции са осветлени историческите дадености. Книгата е четиво, което обобщено и синтезирано показва най-важното за България във войната. Онова, което трябва да запамети историята за бъдещето.