Съюз на ветераните от войните на България

Съюзът на ветераните от войните на България е правоприемник на опълченците от Освобождителната война, на воювалите в Сръбско-българската война, участниците в Илинденско-Преображенското въстание, Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световна войни.

Той е национална, независима, непартийна, самоуправляваща се организация със социална и патриотична насоченост и свой устав. Членството в Съюза е без оглед на политическа и етническа принадлежност, пол и вероизповедание. В него членуват ветерани от войните, потомци, съпруги (съпрузи), деца и внуци на ветераните и съмишленици – желаещи да сътрудничат на Съюза за изпълнение на целите и задачите му.

Основни задачи на Съюза са: да съдейства за решаване социалните проблеми на ветераните и да популяризира сред народа и особено сред младежта приноса на ветераните от войните за защита на националните интереси и териториалната цялост на България.

Съвместно с военно-родолюбивите съюзи, областните управи, кметове и общински съвети, войскови поделения, учебни заведения, общесвени организации, творчески съюзи чества бележити дати от военната ни история и национални празници, грижи за паметниците и паметните плочи на загиналите за свободата на Отечеството.

Ръководни органи на Съюза са Конгресът, който избира Централен управителен съвет (ЦУС) и централна контролно-ревизионна комисия. ЦУС избира Изпълнително бюро. Във всяка област Съюзът има областна организация, в общините – общинска организация и дружества  - в селищата, където има живи ветерани.

По предложение на Съюза на ветераните от войните на България 38 Народно събрание прие Закон за ветераните от войните, който бе допълнен от 40 Народно събрание.

Законът е израз на благодарност към участниците във Втората световна война. Ветераните получават към пенсията си за възраст и трудов стаж добавка в размер на социалната пенсия , базплатни лекарствени сред-ства по списък, утвърден от Министерство на здравеопазването, право на отдих и лечение в санаториумите на Министерство на отбраната, Министерство на вътрешните работи, Министерство на здравеопазването, Националния осигурителен институт и на общините.
Осигурено е право на безплатно пътуване по железопътния транспорт по утвърдени схеми. Ползват с предимство услугите на социалния патронаж и домовете за възрастни хора, столовете за обществено хранене и др.

В сайта на Съюза е пубикуване пълния текст на Закона за ветераните от войните, план-програмата за съвместна дейност на военно-родолюбивите съюзи с Министерство на отбраната и други.

През м. юни 2010 г. се проведе поредния VIII конгрес на СВВБ , който прие Конепция за бъдещото развитие на Съюза. Тя е необходима, защото живите ветерани са над 85-годишна възраст.

В чест на 65-годишнината от победата над хитлеро-фашизма, съюзните организации, съвместно с държавните и общинските органи и родолюбивите съюзи, проведоха значими мероприятия за тази бележита дата.

Предстои мащабна работа за организиране на всенародно честване на 100 години от войните за обединение на България.

СВВБ е равноправен член на Световната организация на ветераните от войните и участва според своите възможности в работата на тази организаци – FMAC.

Устав на Съюз на ветераните от войните на България

Изтегли Устав на Съюза на ветераните от войните на България - .pdf (261 Kb)

Документи

Закон за ветераните от войните на Република България 2016 г. Pdf, 59 KB
Правилник за дейността на Изпълнителното бюро на СВВБ, Централната контролно-ревизионна комисия, финансовата и административна служби 2019 г. Pdf, 193 KB
Доклад за състоянието на СВВБ, разходване на бюджетната субсидия и дейността му 2014 г. Pdf, 163 KB
Бюджет - отчет на СВВБ 2014 г. Pdf, 77 KB
Доклад за състоянието на СВВБ, разходване на бюджетната субсидия и дейността му 2013 г. Pdf, 282 KB
Бюджет - отчет на СВВБ 2013 г. Pdf, 85 KB