Заседание на ЦУС на СВВБ на 29 януари 2024 г.

Наградени ветерани за 6 май

Наградени ветерани за 6 май

Ветеранът Никола Георгиев
от Катуница на 100 години

Ветеранът от войната Стойчо Стойчев
кара 107-ата година

Ветеранът от войната Стойчо Стойчев
кара 107-ата година

XII на Съюза на ветераните от войните на България, 10 юни 2022 г., София

Страцин, Република Северна Македония,
20 октомври 2019 г.

Единадесети конгрес на СВВБ – 17 юни 2019 г.

Съюзът през януари 2019г.

Съюзът през януари 2019г.

Представяне на книгата на доц. д-р Иван Сечанов "Вървях по пътя след вярата и дълга"

1 2 3