Как да стана член на СВВБ

Всеки българския гражданин, който е запознат и съгласен с текста на  Устава на Съюза на ветераните от войните, може да стане член на Съюза. Необходимо е само да подаде писмено заявление до председателя на областния (столичния, централния) съвет на СВВБ.

Адреси за връзка:

Елена Иванова Икономова
председател
2700
Благоевград
ул.Иван Вазов №7
Военен клуб
0879169876
Ася Лазарова Бороджиева
председател
8000
Бургас
ул."Христо Ботев" №48
Военен клуб
0899258757
0879169874
Васил Николов Василев
председател
9000
Варна
ул "Владислав Варненчик " №2
военен морски клуб
0895762805
0879169866
Атанас Величков Величков
председател
5000
Велико Търново
Централна поща п.к.523 0879169875
Живко Рангелов Бонев
председател
3700
Видин
ул.Бдинци № 2 0899024188
Лъчезар Ангелов Генов
председател
3000
Враца
бул."Демокрация" №24
вх.А ап.14
0879804639
0886696297
Пеньо Петров Славов
председател
5300
Габрово
ул. Юрий Венелин №8 0879515526
0896910208
Иван Господинов Петров
председател
9300
Добрич
ул. Александър Стамболийски
№1 вх.А ап.8
0888344254
Стоян Стeфанов Колев
председател
7650
Дулово
ул. " Добруджа" № 50 0879169859
Ани Огнянова Иванова
председател
6600
Кърджали
ул."Републиканска" №51 0879169862
0892606847
Димитър Крумов Панайотов
председател
2500
Кюстендил
ул. Цар Освободител блок 1А
ет.3 ап.15
0895662381
Георги Цанков Тотев
председател
5500
Ловеч
ул."Стефан Караджа" №25 0879515509
Иван Гетов Христов
председател
5700
Тетевен
ул. "Здравец" №74 0889446118
инж. Димитър Стойчев Тихолов
председател
3400
Монтана
ул."Х.Димитър" №15
вх.Б, ет.4 ап.8
0879169868
Петко Борисов Генуров
председател
4400
Пазарджик
ул."Батенберг" № 3 0879169864
Петър Милутинов Иванов
председател
1300
Перник
ул."Свети Кирил и Методий"
№11
0879169853
Йончо Николов Вутов
председател
5800
Плевен
ул."Дойран"77
Военен клуб
0879169873
Атанас Николов Хаджиев
председател
4000
Пловдив
ул. "Иван Вазов" №2
Военен клуб - Пловдив стая №28
0879169871
Вили Икономов Шишков
председател
7000
Русе
ул "Княжевска" №8
Военно окръжие - ет.1
Офис на СВВБ
0879169867
Николай Любенов Тодоров
председател
8800
Сливен
ул. "Цар Освободител" №5
Военен клуб
0879169863
Божидар Иванов Борденяшки
зам. председател
8800
Сливен
ул. "Цар Освободител" №5
Военен клуб
0888286861
Златка Костадинова Петрова
председател
4700
Смолян
ул. "Петър берон №10
вх.А ап.12
0879169847
д-р Иван Танев Сечанов
Председател на СВВБ, ЦУС и ИБ

София
0879804640
Георги Георгиев Димитров
председател
1408
София обл.
0888893337
Петър Димитров Пандурски
чл. ИБ- зам. председател
1000
София
0879515524
Спирдон Стоянов Спирдонов
чл. ИБ - зам. председател
1000
София
0885816647
Янаки Михайлов Драгов
председател
6000
Ст.Загора
Ул." Августа Траяна" №23 0879515508
Елка Петрова Николова
председател
7700
Търговище
ул. Първи май №28
вх.Б ап.8
0895495870
Аврам Исак Ниего
председател
6300
Хасково
ул." Софийско шосе" №4
вх.5 ап.109
0879169848
Николай Любенов Калев
председател
9700
Шумен
ул." Софийско шосе" №4
вх.5 ап.109
0887652063
Красимир РусеВ Вълев
председател
8600
Ямбол
ул. "Бузлуджа" №2
Военен клуб Ямбол
0889469749
Мария Александрова Стоянова
зам. председател,
председател Столична организация
1000
София
бул.Цариградско шосе № 111 0879515525
02/870-11-39
Ели Кощрова
председател ЦКРК
1000
София
0879169852